Powrót do winiety
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-REM” jest firmą powstałą w styczniu 1997 roku, działającą głównie w sektorze energetycznym.

Profil działalności firmy obejmuje wykonywanie remontów, konserwację i modernizację urządzeń energetycznych oraz wytwarzanie elementów dla energetyki. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie umożliwia realizację zadań na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym.

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji stalowych hal, wiat, antresol, balustrad i ogrodzeń to drugi z zakresów działalności firmy. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksową i profesjonalną realizację tego typu zadań, począwszy od prefabrykacji elementów, poprzez zabezpieczenie antykorozyjne (obróbkę ścierną, malowanie proszkowe i/lub cynkowanie ogniowe), po dostawę i montaż.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-REM jest członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych (Polish Chamber of Steelwork) z numerem 240.

Trzecim zakresem działalności firmy jest międzynarodowy i krajowy transport drogowy, polegający na przewozie rzeczy o ciężarze do 25 ton. Ponadto firma świadczy usługi w zakresie pomocy drogowej do transportu pojazdów, maszyn budowlanych i innych ładunków o ciężarze do 10 ton.